• Home
 • Kullanım Alanları

Ürünlerimizin Uygulama Alanları

Çok sayıda çeşitli ürünler sunuyoruz. Size daha genel bir bakış sağlamak için, ürünlerimizi transformatör tipine göre böldük. Ana ürünlerimiz, DIN 42560 formuna uygun flanş ağızlı kelebek vana, DIN 42560 formuna uygun ara flanşlı kelebek vanaları ve ayrıca MBP Buchholz röle ve hermetik koruma röleleri MCHD gibi yeni koruyucu cihazlarımızı içermektedir. Ürünlerimizin ilgili ürün sayfasında bulunabilir.

Güç transformatörü

PT Siemens
Buchholz Relay MBP
Dehydrating breathers
Oil level indicators
Radiator valves
Radiator valves
Oil drain DIN 42548 R
Locking pieces
 • Buchholz Relay MBP
 • Dehydrating breathers
 • Oil level indicators
 • Radiator valves
 • Radiator valves
 • Oil drain DIN 42548 R
 • Locking pieces

  Hermetik kapalı dağıtım transformatörleri

  Verteiltransformator
  Oil level indicator 301
  Transformer wheels
  Oil drain device Type C2
  Thermometerpocket type A1
  Pressure relief device PRD
  Protection relay MCHD
  Bimetal thermometer MBT
  Tap changers
  Oil level indicator 1 225
  • Oil level indicator 301
  • Transformer wheels
  • Oil drain device Type C2
  • Thermometerpocket type A1
  • Pressure relief device PRD
  • Protection relay MCHD
  • Bimetal thermometer MBT
  • Tap changers
  • Oil level indicator 1 225

   Genişletici ile dağıtım transformatörü

   Siemens Verteiltrafo Mit Ausdehnungsgefaess
   Buchholz Relay MBP
   Oil drain device type C2
   Oil level indicator MOLC
   Dehydrating breathers
   Tap changers
   Transformer wheels
   Pressure relief device MPRV
   Bimetal thermometer MBT
   Thermometerpocket type A1
   De-aerator and filling nozzle
   • Buchholz Relay MBP
   • Oil drain device type C2
   • Oil level indicator MOLC
   • Dehydrating breathers
   • Tap changers
   • Transformer wheels
   • Pressure relief device MPRV
   • Bimetal thermometer MBT
   • Thermometerpocket type A1
   • De-aerator and filling nozzle

    Bir trafo nasıl çalışır?

    Transformatör ya da trafo, A.C sistemlerde gerilimin seviyesini frekans değiştirilmeden manyetik indüksiyon yoluyla dönüştürmek için kullanılan ve hareketli parçası bulunmayan bir elektrik makinesidir.
    Transformatörler genellikle enerji iletiminde ve dağıtımında kullanılır. Elektrik enerjisinin santrallerden, kullanım alanlarına iletimi sırasında hatlarda ısı şeklinde güç kaybı ve gerilim düşümü olur. Bu durumu asgariye indirmek için güç sabit tutulup gerilimin yükseltilmesi gerekir. Bu akımın düşürülmesi demektir. Böylece hatlarda kullanılan iletkenlerin kesitleri küçülür, kayıplar azalır ve iletken maliyeti dolayısıyla da iletim maliyetleri düşer.
    Genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde voltaj veya akımı indirmek veya yükseltmek için kullanılır. Elektronikte ise esas olarak farklı devrelerdeki yükselticileri birleştirmek, doğru akım dalgalarını daha yüksek bir değerdeki alternatif akıma çevirmek ve sadece belirli frekansları iletmek için kullanılır. İzolasyon amacıyla ve bazen de sığaçlar ve dirençlerle beraber kullanılır. Elektrik akım iletiminde, esas olarak voltajı yükseltmek veya düşürmek için kullanılır. Ölçü aletlerinde özel transformatörler kullanılır.

    Transformatör nasıl çalışır