Transformatör Basınç Valfleri

Dahili bir arıza durumunda sıvı dolu transformatörler için basınç valfleri açılır ve aşırı basıncın transformatörün valflerden çıkmasına izin verir. Azalan basınç ile valf tamamen kapanır. Basınç valfı, transformatörün kapağı veya kazan duvarı üzerindeki herhangi bir yere veya eğime monte edilebilir. Gerekirse, bir transformatör birkaç basınç valflerle ile donatılabilir.

Transformatör basınç valfleri

Basınç izleme için basınç valflari EN 50216-5'in gereksinimlerini karşılamaktadır.

Bu da seni ilgilendiriyor olabilir!