Dikey şamandıra hareketine sahip yağ seviye göstergesi (1 "/ 1 ¼" / 1 ½ "/ 2" / G 1 ¼ "iç dişli)

Düşey yağ seviyesi göstergesi G 1 ", hermetik transformatörlerde yağ seviyesini gösterir. Maksimum 40 mm görüntüleme aralığı vardır. Seviye göstergesi olarak veya bir limit uyarı cihazı olarak kullanılabilir.

Yağ seviyesi göstergesi 3 farklı versiyonda mevcuttur. Normal koşullar altında, tamamen dolu bir depodaki yağ seviyesi değişmez. Seviye göstergesi, hava kabarcıklarının hâlâ mevcut olup olmadığını, dahili bir arıza gaz oluşturup oluşturmadığını veya kazanın sızıntı olup olmadığını gösterir.

Yağ seviyesi göstergesi iç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur. Yağ seviyesi göstergesi, silikon yağı ile doldurulmuş transformatörler için de uygundur. Dolum seviye göstergesi G 1" transformatör kazanin üstündeki bir dolum tüpüne vidalanır.
Yağ seviyesi göstergesi bir G 1" kol üzerine monte edilebilir.

Bu da seni ilgilendiriyor olabilir!